منصور نظری قهرمان مبارزه با فساد سازمان یافته قضایی

عدالت خواهی : نامه 53 نهج البلاغه - خطاب به مالک اشتر : اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن

منصور نظری قهرمان مبارزه با فساد سازمان یافته قضایی

عدالت خواهی : نامه 53 نهج البلاغه - خطاب به مالک اشتر : اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن

منصور نظری قهرمان مبارزه با فساد سازمان یافته قضایی

چند سال پیش آقای منصور نظری به مدارک و مستنداتی دست پیدا میکند که نشان از فساد چند قاضی در شهرکرد و اصفهان دارد ...

شرح ماجرا در:

آپارات http://www.aparat.com/zekrolelalamin

تلگرام https://t.me/zekrolelalamin

 

 
 
 

 

فیلم سخنرانى حماسى و شجاعانه منصور نظرى علیه فساد سیستماتیک در قوه قضائیه در مقابل محسنى اژه اى
 
منصور نظری:
اذهب الی فرعون انه طغی ...

 

  • ذکر للعالمین

 

 


 دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل: آقای اژه‌ای! در قوه قضاییه اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارید و به خاطر همین است دائما نتایج فعالیت شما فساد است و فساد

  • ذکر للعالمین
 
 
هلیا نظری دختر منصور نظری، وقتی که نمی تواند پدر را آزاد ببیند،  
طی صوتی از امام خامنه ای در خواست آزادی پدر را دارد ... 
  • ذکر للعالمین

چند سال پیش آقای منصور نظری به مدارک و مستنداتی دست پیدا میکند که نشان از فساد چند قاضی در شهرکرد دارد

بعد از تدقیق و تحقیق و تکمیل مستندات اقدام به تحویل مستندات  و پیگیری موضوع از طریق مراجع ذی صلاح مانند دادسرای کارکنان دولت می نماید که این پیگیری منجر به صدور کیفرخواست علیه قاضی متهم به فساد  شده است 

  • ذکر للعالمین


قصه منصور‌ را باید یکی مثل #فردوسی بنویسد . تنها او میتواند شجاعت دل های بزرگ را توصیف کند.

آدم باید دلی به وسعت عالم داشته باشد تا از آسایش خود و آرامش دخترش مایه بگذارد ، به جنگ داعش و حامیانش برود یا از آن سختتر به مبارزه علنی با مافیای قاضیان فاسد مشغول شود.

  • ذکر للعالمین