منصور نظری قهرمان مبارزه با فساد سازمان یافته قضایی

عدالت خواهی : نامه 53 نهج البلاغه - خطاب به مالک اشتر : اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن

منصور نظری قهرمان مبارزه با فساد سازمان یافته قضایی

عدالت خواهی : نامه 53 نهج البلاغه - خطاب به مالک اشتر : اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خیانت را تأیید کردند، به همین مقدار گواهی قناعت کرده، او را با تازیانه کیفر کن، و آنچه را که از اموال در اختیار دارد از او باز پس گیر، سپس او را خوار دار و خیانت کار بشمار و قلاده بدنامی به گردنش بیفکن

منصور نظری قهرمان مبارزه با فساد سازمان یافته قضایی

چند سال پیش آقای منصور نظری به مدارک و مستنداتی دست پیدا میکند که نشان از فساد چند قاضی در شهرکرد و اصفهان دارد ...

شرح ماجرا در:

آپارات http://www.aparat.com/zekrolelalamin

تلگرام https://t.me/zekrolelalamin

۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۶ ثبت شده است

 
 
هلیا نظری دختر منصور نظری، وقتی که نمی تواند پدر را آزاد ببیند،  
طی صوتی از امام خامنه ای در خواست آزادی پدر را دارد ... 
  • ذکر للعالمین

چند سال پیش آقای منصور نظری به مدارک و مستنداتی دست پیدا میکند که نشان از فساد چند قاضی در شهرکرد دارد

بعد از تدقیق و تحقیق و تکمیل مستندات اقدام به تحویل مستندات  و پیگیری موضوع از طریق مراجع ذی صلاح مانند دادسرای کارکنان دولت می نماید که این پیگیری منجر به صدور کیفرخواست علیه قاضی متهم به فساد  شده است 

  • ذکر للعالمین


قصه منصور‌ را باید یکی مثل #فردوسی بنویسد . تنها او میتواند شجاعت دل های بزرگ را توصیف کند.

آدم باید دلی به وسعت عالم داشته باشد تا از آسایش خود و آرامش دخترش مایه بگذارد ، به جنگ داعش و حامیانش برود یا از آن سختتر به مبارزه علنی با مافیای قاضیان فاسد مشغول شود.

  • ذکر للعالمین